Solar Street Light Energy Princip

- Dec 07, 2017 -

Solenergilampan består av två olika delar av solpanelens yta. Så länge som solljuset bestrålas av solpanelen kan det generera el som motsvarar 1/10 av det mottagna ljuset under normala förhållanden. För att minimera solpanelens ljusreflektion kommer det att förändra ljusenergin till elektrisk energi. Solgatan lampan består av fyra delar: den solcellsmodul som omvandlar ljusenergin till elenergi, ljusdioden, solcellen och solladdningsregulatorn som styr solcellen för att ladda ur el. Komponenterna på dagtid absorberar ljus, omvandlar solenergi till elektrisk energi som lagras i solceller, och laddas ut på natten när det är mörkt. Den är full av el i 4 timmar. När varje laddning är klar kan den garantera mer än 5 dagar, och det kan fungera normalt även 3 dagar under kontinuerliga regniga dagar. De interna och externa indexerna på varje installationsplats är olika, vilket kommer att ha en betydande inverkan på effektiv belysning av solgata lampor. Varje installation av solens strålkastarkontrollsystem är relativt oberoende, inte bara energibesparande, men också intelligent, i allmänhet behöver den inte manuell drift, enkel, praktisk och praktisk.

Ett par: Solenergi 3-stegs laddningsmetod Nästa: Tillämpning av solenergi street light controller

Relevanta branschkunskap

Relaterade produkter

  • Solar Charge Controller 12V
  • 10a Solar Charge Controller
  • Solar Charge Controller USB
  • 20 Amp Solar Regulator
  • 10a MPPT Solar Charge Controller
  • MPPT Charge Solar Controller